Euroopa Komisjoni Horisont projekt nr 101084220, (2022-2026)

Coevolvers – Koevolutsiooniline lähenemine avamaks looduspõhiste lahenduste ümberkujundavat potentsiaali kogukondade kaasavamaks ja vastupidavamaks muutmisel

Looduspõhised lahendused (NBS) on valitsemistehnikad ja -mudelid, mis toovad otsest ja kulutõhusat kasu nii loodusele kui ka inimestele. Looduspõhiste lahenduste puhul on olnud probleemiks see, et need on sageli kohandatud olnud privilegeeritud isikute jaoks, nende väljatöötamine on ekspertide juhitud ning nende rakendamist takistab institutsiooniline ja halduslik inertsus. Siiani ei ole looduspõhised lahendused suutnud toetada harjumuste muutmist jätkusuutlikkuse eesmärgil ning ei ole suutnud kaasata mitteinimestest osalejaid ega linnalooduse aruteludest seni kõrvale jäänud inimrühmi.

Osale tegevustes

Seminarisari “Üleaedne elurikkus Üle jõe”

Omailma analüüs kui uurimismeetod

Infot Tartu Ülejõe eluslabori sündmuste ja tegevuse kohta saab maililistist “Üleaedne elurikkus”

Coevolversi projekti avaseminaril Turus, Soomes. Foto: Tiit Remm

Uus vaatenurk

Projekt COEVOLVERS rakendab koevolutsioonilist lähenemisviisi, mis pakub radikaalselt uut vaatenurka looduspõhiste lahenduste kavandamisele ja rakendamisele. Projektis käsitletakse koosloomet mitte ainult huvirühmade vahel, vaid hõlmates teisi liike.

Eluslabor

COEVOLVERS uurib seitsme Euroopa eluslabori kaudu situatsiooni- ja kohapõhiseid tingimusi, mis on seotud looduspõhiste lahenduste kavandamise ja rakendamise sotsiaalpoliitikaga.

Eesmärk

Eesmärk on muuta sotsiaal-ökoloogilisi tingimusi, et pakkuda valitsemismudeleid ja -tehnikaid, motivatsioonistruktuure ja -tavasid kaasavamate looduspõhiste lahenduste ja vastupidavamate kogukondade jaoks.

Koosloome

COEVOLVERS töötab rohujuuretasandil koos kohalike kogukondadega, kaasates marginaliseeritud rühmi ja tegeledes looma- ja taimeliikide vajadustega.

Jätkusuutlik ümberkujundamine

Projekt kaasab otsustajad ja poliitikakujundajad, et luua seadusandlik ja regulatiivne ruum, mis toetaks inimesi ja teisi liike jätkusuutlikus ümberkujundamises. 

Projekt “Coevolvers” teeb koostööd

MTÜ Elukas

Tartu Linnaraamatukogu seemneraamatukogu

Scroll to Top